grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Potpisani ugovori: Opština Herceg Novi izdvojila 75.000 eura za NVO

  • srijeda, 21 avgust 2019 13:25

NAS21082019Predstavnici četrdesetak hercegnovskih nevladinih organizacija potpisali su danas ugovore o finansiranju projekata sa Opštinom Herceg Novi.

Lokalna uprava je ove godine sa 75.000 eura podržala 47 projekata nevladinog sektora, koji se tiču kulturne baštine, razvoja lokalne zajednice, omladine i starih lica, podrške osobama sa invaliditetom, edukacije, sporta i zaštite životne sredine.
Lokalna samouprava na ovaj način nastavlja praksu podrške radu i razvoju nevladinih organizacija, prepoznajući njihov značaj, pokretačku snagu i orjentisanost ka napretku lokalne zajednice kojoj pripadaju, istakli su sekretar za društvene djelatnosti i sport Darko Klasić i član Komsije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Tamara Vujović.
Opština Herceg Novi spada u grupu gradova koji iz Budžeta odvajaju najviše sredstava za pomoć nevladinim organizacijama, a za sprovođenje ideja za koje su članovi Komisije i sami ocijenili da su odlične, svrsishodne i progresivne, ponekad nedostaje znanja na koji način i gdje aplicirati. Tim povodom, ove godine su podržana i dva projekta čiji je cilj obuka drugih nevladinih organizacija o načinima apliciranja i dobijanja sredstava, ne samo na otvorenim konkursima ministarstava, već i EU fondova i inicijativa, kao i ambasada drugih zemalja u Crnoj Gori.

-Vrijeme je da udružimo znanja i pružimo ruku jedni drugima za bolji kvalitet života naših građana, svako u svojoj oblasti, da udruženi uz glas građana koji se čuje, možemo kao zajednica da idemo brže ka Evropskoj uniji, gdje su upravo nevladine organizacije nezaobilazni partner svima – poručila je Vujović.
Ukupna sredstva Budžetom opredijeljena za ovu namjenu raspodijeljena su poštujući Odluku o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, i to projektima nevladinih organizacija koje su se ranije pokazale kao dobar saradnik lokalne uprave u različitim oblastima, a ove godine su se javile na Konkurs i podnijele urednu dokumentaciju.
Ugovori su potpisani na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za 2019. godinu, koja je donijeta je u skladu sa Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama i nakon raspisanog Javnog konkursa za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Herceg Novi opredijeljenih nevladinim organizacijama u 2019. godini.

testimonials icon

 Vaše mišljenje nam je važno!

 vodic
Vodič kroz postupke

 

zahtjev i orasci simbol
    Zahtjevi i obrasci

 

konkursi

 Оglasi i konkursi