grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Program ponovne javne rasprave o Izmjeni i dopuni DUP-a "Blaca-Jošica" za kat. parcele br. 351, 352, 353/1 i 353/2 KO Jošica

 • utorak, 04 avgust 2015 11:26

Zastave1Iz Sekretarijata za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine obavještavaju da se ponovo stavlja na Javnu raspravu Izmjena i dopuna DUP-a "Blaca-Jošica" za kat. parcele br. 351, 352, 353/1 i 353/2 KO Jošica, Opština Herceg-Novi, u trajanju od 15 dana i to od 6. avgusta do 20. avgusta 2015. godine.

Opširnije...

Odgovor Predsjednika Skupštine opštine odbornicima povodom prosljeđivanja zaključaka sa 3. vanredne sjednice

 • srijeda, 15 jul 2015 13:11

ARadmanSOHNIz Skupštinske službe obavještavaju da je predsjednik Skupštine opštine Andrija Radman odgovorio odbornicima - Obradu Gojkoviću i Mirku Musturu  povodom prosljeđivanja zaključaka Vladi Crne Gore sa 3. vanredne sjednice Skupštine opštine Herceg-Novi, održane 7. jula 2015. godine.

Opširnije...

Organi lokalne uprave

 

Оdlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg-Novi ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 43/17 od 13.10.2017),utvrđuje se organizacija lokalne uprave Opštine Herceg Novi, obrazuju se organi lokalne uprave, osnivaju posebne i stručne službe, utvrđuje njihov djelokrug i način rada, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad lokalne uprave.

Lokalna uprava Opštine Herceg Novi vrše poslove utvrđene Zakonom, Statutom Opštine Herceg Novi i drugim aktima.

U vršenju poslova iz svog djelokruga organi lokalne uprave donose opšte akte (pravilnike, odluke) i pojedinačne akte (rješenja).

Lokalna uprava:

 • Izvršava zakone, druge propise i opšta akta;
 • Priprema nacrte odluka i drugih propisa koje donosi Skupština opštine i predsjednik opštine;
 • Vrši upravni nadzor;
 • Vrši stručne i druge poslove koje im povjeri Skupštine opštine i predsjednik opštine;
 • Rješava u prvostepenom upravnom postupku o pravima i obavezama fizičkih, pravnih i drugih lica;
 • Vodi javne i druge evidencije propisane zakonom i opštim aktima;

 

Za vršenje poslova uprave obrazuju se sekretarijati, direkcije i uprave.
Za vršenje specifičnih poslova osnivaju se posebne službe.
Za vršenje stručnih poslova osnivaju se stručne službe.

Sekretarijati su :

 1. Sekretarijat za kulturu i obrazovanje;
 2. Sekretarijat za lokalnu samoupravu;
 3. Sekretarijat za društvene djelatnosti i sport;
 4. Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju;
 5. Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost;
 6. Sekretarijat za finansije;
 7. Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo;

 

Uprava je:

 1. Uprava lokalnih javnih prihoda

Direkcija je:

 1. Direkcija za imopvinu i zastupanje

Posebne službe su:

 1. Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora;
 2. Služba za zajedničke poslove i informacione sisteme;
 3. Služba zaštite i spašavanja;
 4. Služba za unutrašnju reviziju;
 5. Služba za praćenje usaglašenosti propisa.
 

Stručne službe su:

 1. Kabinet predsjednika opštine;
 2. Služba glavnog administratora;
 3. Služba menadžera opštine.
 

Predsjednik Opštine primio delegaciju islamske zajednice

 • srijeda, 11 mart 2015 11:04

Predsjednik Opštine Nikola Gojković, predsjednik Skupštine Opštine Andrija Radman i potpredsjednica Opštine Tamara Vujović primili su u utorak, u kabinetu predsjedika Opštine, Adema Emrovića, predsjednika Odbora islamske zajednice za Boku Kotorsku i Budvu sa sjedištem u Tivtu, Meha Martinovića, glavnog imama za područje Boke Kotorske i sekretara Envera Dacića.

Opširnije...

Evropsko prvenstvo u malom fudbalu

 • ponedjeljak, 24 novembar 2014 19:08

Od 26. do 30. novembra u Sportskom centru Igalo održaće se Evropsko prvenstvo u malom fudbalu "miniEURO 2014". Ceremonija svečanog otvaranja i defile svih učesnika prvenstva održaće se u srijedu 26. novembra, sa početkom u 18 časova, u dvorani Sportskog centra. U 20 časova slijedi početak takmičenja, a prvu utakmicu odigraće reprezantativci Crne Gore i Škotske.

Slijede utakmice: u 21,oo: Češka - Španija, u 22,oo: Izrael - Moldavija, 23,oo: Hrvatska – Italija i u 24,oo: Kipar – Rusija.

Na prvenstvu će učestvovati reprezentacije 24 zemlje, podijeljene u šest grupa. Reprezentacija Crne Gore nalazi se u grupi D zajedno sa sa reprezentacijama Moldavije, Izraela i Škotske.

 

Raspored održavanja utakmica (.pdf)

 

Propozicije i pravila

miniEURO 2014Veličina terena na kome se igraju utakmice je promijenjena i iznosi 45 x 24 m. Dimenzije gola su takođe promjenjene i sada su 4 x 2 m. Sve utakmice se igraju po 20 minuta po poluvremenu i sa po šestoricom igrača starijih od 16 godina sa obje strane. Najviše može biti 15 igrača u timu. Nema ograničenja u zmjenama igrača. Nema ofsajda.

Za dobijeni žuti karton, koji će se naplaćivati sa po 25 €, igrač će biti udaljen 2 minuta sa terena. Za dobijeni crveni, potrebno je platiti duplo više. Kazne će se fakturisati nakom takmičenja.

 

Analitičke kartice Opštine Herceg-Novi

 • nedelja, 09 novembar 2014 20:19

Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici objavljivaćemo dokumenta Opštine Herceg-Novi u skladu sa čl. 20  Zakona o finansiranju političkih partija ("Sl. list Crne Gore", br. 42/11 od 15.08.2011, 60/11 od 16.12.2011, 01/12 od 04.01.2012, 10/14 od 26.02.2014, 25/14 od 12.06.2014).


Plaćanja za period od 14.09.2020. - 20.09.2020. godine


 

Plaćanja za period od 07.09.2020. - 13.09.2020. godine
Izvod iz trezora za period od 07.09.2020.-13.09.2020.
Plaćanja za period od 31.08.2020. - 06.09.2020. godine

Plaćanja za period od 24.08.2020. - 30.08.2020. godine


Plaćanja za period od 17.08.2020. - 23.08.2020. godine


Plaćanja za period od 10.08.2020. - 16.08.2020. godine


 

Plaćanja za period od 03.08.2020. - 09.08.2020. godine


Plaćanja za period od 27.07.2020. - 02.08.2020. godine


 Plaćanja za period od 20.07.2020. – 26.07.2020. godine


Plaćanja za period od 13.07.2020. – 19.07.2020. godine

Izvod iz trezora za period od 13.07.2020.-19.07.2020.
Plaćanja za period od 06.07.2020. – 12.07.2020. godine
 

Plaćanja za period od 29.06.2020. – 05.07.2020. godine
 

Plaćanja za period od 21.06.2020. – 28.06.2020. godine


 

 Plaćanja za period od 25.06.2018. – 01.07.2018. godine

Pregled naloga za plaćanje CKB 29.06.2018.
Plaćanja za period od 18.06.2018. – 24.06.2018. godine

Plaćanja za period od 11.06.2018. – 17.06.2018. godine 

Pregled naloga za plaćanje CKB 11.06.2018.

Pregled naloga za plaćanje CKB 12.- 13.06.2018.

Pregled naloga za plaćanje NLB 14.06.2018.

Pregled naloga za plaćanje K.B. Budva 15.06.2018.


Plaćanja za period od 04.06.2018. – 10.06.2018. godine 

Pregled naloga za plaćanje CKB 04.06.2018.

Pregled naloga za plaćanje CKB 05.06.2018.

Pregled naloga za plaćanje CKB 06.06.2018.

Pregled naloga za plaćanje CKB 07.06.2018.

Pregled naloga za plaćanje CKB 08.06.2018.


 

Plaćanja za period od 28.05.2018.-03.06.2018.godine

Plaćanja za period od 21.05.2018.-27.05.2018.godine

 

Plaćanja za period od 14.05.2018. – 15.05.2018. godine 

 

Plaćanja za period od 07.05.2018. – 13.05.2018. godine

Plaćanja za period od 30.04.2018. – 06.05.2018. godine

Plaćanja za period od 23.04.2018. – 29.04.2018. godine

Plaćanja za period od 16.04.2018. – 22.04.2018. godine

 

 Plaćanja za period od 09.04.2018. – 15.04.2018. godine


Plaćanja za period od 02.04.2018. – 08.04.2018. godine


Plaćanja za period od 26.03.2018. – 01.04.2018. godine 

Pregled naloga za plaćanje CKB 26.03.2018.

Pregled naloga za plaćanje K.B. Budva 26.03.2018.

Pregled naloga za plaćanje CKB 27.03.2018.

Pregled naloga za plaćanje CKB 28.03.2018.

Pregled naloga za plaćanje K.B. Budva 28.03.2018.

Pregled naloga za plaćanje CKB 29.03.2018.

Pregled naloga za plaćanje CKB 30.03.2018.

Pregled naloga za plaćanje K.B. Budva 30.03.2018.


Plaćanja za period od 19.03.2018. – 25.03.2018. godine


Plaćanja za period od 12.03.2018. – 18.03.2018. godine 

 

 

Plaćanja za period od 05.03.2018. – 11.03.2018. godine

Pregled naloga za plaćanje NLB 09.03.2018.
Plaćanja za period od 26.02.2018. – 04.03.2018. godine
 
 

 Plaćanja za period od 19.02.2018. – 25.02.2018. godine

 

Plaćanja za period od 12.02.2018. – 18.02.2018. godine

 

 


Plaćanja za period od 05.02.2018. – 11.02.2018. godine

pregled naloga za plaćanje CKB. za 05.02.2018.

pregled naloga za plaćanje CKB. za 06.02.2018.

pregled naloga za plaćanje CKB. za 07.02.2018.

pregled naloga za plaćanje NLB za 08.02.2018.

pregled naloga za plaćanje CKB. za 08.02.2018.

pregled naloga za plaćanje K.B.Budva 08.02.2018.

pregled naloga za plaćanje CKB. za 09.02.2018.


Plaćanja za period od 29.01.2018. – 04.02.2018. godine

pregled naloga za plaćanje CKB. za 29.01.2018.

pregled naloga za plaćanje CKB. za 30.01.2018.

pregled naloga za plaćanje CKB. za 31.01.2018.

pregled naloga za plaćanje NLB za 31.01.2018.

pregled naloga za plaćanje CKB. za 01.02.2018.

pregled naloga za plaćanje K.B.Budva 01.02.2018.

pregled naloga za plaćanje CKB. za 02.02.2018.

pregled naloga za plaćanje K.B.Budva 02.02.2018.

 


 

Plaćanja za period od 20.01.2018. – 28.01.2018. godine

pregled naloga za plaćanje CKB. za 22.01.2018.

pregled naloga za plaćanje K.B.Budva 22.01.2018.

pregled naloga za plaćanje CKB. za 23.01.2018.

pregled naloga za plaćanje CKB. za 24.01.2018.

pregled naloga za plaćanje CKB. za 25.01.2018.

pregled naloga za plaćanje K.B.Budva 25.01.2018.

pregled naloga za plaćanje CKB. za 26.01.2018.


 

Izdati putni nalozi Opštine Herceg-Novi

 • četvrtak, 09 oktobar 2014 13:10

Poštovani posjetioci,

U skladu sa čl. 20 stav 3 Zakona o finansiranju političkih partija ("Sl. list Crne Gore", br. 42/11 od 15.08.2011, 60/11 od 16.12.2011, 01/12 od 04.01.2012, 10/14 od 26.02.2014, 25/14 od 12.06.2014), na ovoj stranici objavljivaćemo izdate putne naloge Opštine Herceg-Novi za upravljanje službenim vozilima.


Putni nalozi za period od 14.09.2020.- 20.09.2020. godine
 
Putni nalozi za period od 07.09.2020.- 13.09.2020. godine
 

Putni nalozi za period od 31.08.2020.-06.09.2020. godine

Škoda Fabia HN CG 089 za period od 31.08.2020.-06.09.2020. godine

Škoda Fabia HN CG 060 za period od 31.08.2020.-06.09.2020. godine

Škoda Fabia HN CG 091 za period od 31.08.2020.-06.09.2020. godine

Škoda Fabia HN CG 095 za period od 31.08.2020.-06.09.2020. godine

Škoda Superb HN CG 001 za period od 31.08.2020.-06.2020. godine


 Putni nalozi za period od 24.08.2020.-30.08.2020. godine

Škoda Rapid HN CG 098 za period od 24.08.2020.-30.08.2020. godine

Škoda Rapid HN CG 099 za period od 24.08.2020.-30.08.2020. godine

Škoda Fabia HN CG 060 za period od 24.08.2020.-30.08.2020. godine

Škoda Fabia HN CG 091 za period od 24.08.2020.-30.08.2020. godine

Škoda Superb HN CG 001 za period od 24.08.2020.-30.08.2020. godine

Škoda Fabia HN CG 095 za period od 24.08.2020.-30.08.2020. godine

Škoda Superb HN MN 001 za period od 24.08.2020.-30.08.2020. godine

Škoda Rapid HN CG 097 za period od 24.08.2020.-30.08.2020. godine 

Škoda Fabia HN CG 089 za period od 24.08.2020.-30.08.2020. godina


 Putni nalozi za period od 17.08.2020.- 23.08.2020. godine

Škoda Rapid HN CG 097 za period od 17.08.2020.-23.08.2020. godine
Putni nalozi za period od 10.08.2020.- 16.08.2020. godine

Škoda Superb HN CG 001 za period od 10.08.2020.-16.08.2020. godine

Škoda Rapid HN CG 099 za period od 10.08.2020.-16.08.2020. godine

 
 
 
 

 Putni nalozi za period od 03.08.2020.- 09.08.2020. godine

Putni nalozi za period od 28.07.2020.- 02.08.2020. godine
Putni nalozi za period od 20.07.2020.- 27.07.2020. godine
Putni nalozi za period od 13.07.2020.- 19.07.2020. godine

Putni nalozi za period od 06.07.2020.- 12.07.2020. godine
 

Putni nalozi za period od 29.06.2020.- 05.07.2020. godine


Putni nalozi za period od 21.06.2020.- 28.06.2020. godine 

 Putni nalozi za period od 23.05.2018.- 27.05.2018. godine

 

 

Putni nalozi za period od 14.05.2018.- 22.05.2018. godine

 
 
Putni nalozi za period od 07.05.2018.- 13.05.2018. godine
 
 

Putni nalozi za period od 30.04.2018.- 06.05.2018. godine

Škoda Superb HN MN 001 za period 30.04.2018. - 06.05.2018. godine - nije vožena
Škoda Rapid HN CG 098 za period 30.04.2018. - 06.05.2018. godine - nije vožena
 

 

Putni nalozi za period od 23.04..2018.- 29.04.2018. godine
 
Škoda Superb HN MN 001 za period 23.04.2018.- 29.04.2018. godine - nije vožena
 
 

Putni nalozi za period od 16.04.2018.- 22.04.2018. godine

 
 

Putni nalozi za period od 09.04.2018.- 15.04.2018. godine

 
Putni nalozi za period od 01.04.2018.- 08.04.2018. godine
 
 
 
 
Putni nalozi za period od 26.03.2018.- 31.03.2018. godine
 

 

Putni nalozi za period od 19.03.2018.- 25.03.2018. godine

 
Putni nalozi za period od 12.03.2018.- 18.03.2018. godine
 

 

Putni nalozi za period od 05.03.2018.- 11.03.2018. godine

 

Putni nalozi za period od 26.02.2018.- 04.03.2018. godine

 

Putni nalozi za period od 19.02.2018.- 25.02.2018. godine

 

Putni nalozi za period od 12.02.2018.- 18.02.2018. godine

Škoda Superb HN CG 001 za period 12.02.2018.- 18.02.2018. godine

Škoda Superb HN MN 001 za period 12.02.2018.- 18.02.2018. godine

Škoda Rapid HN CG 099 za period 12.02.2018.- 18.02.2018. godine

Škoda Rapid HN CG 098 za period 12.02.2018.- 18.02.2018. godine

Škoda Rapid HN CG 097 za period 12.02.2018.- 18.02.2018. godine

Škoda Fabia HN CG 095 za period 12.02.2018.- 18.02.2018. godine

Škoda Fabia HN CG 091 za period 12.02.2018.- 18.02.2018. godine

Škoda Fabia HN CG 089 za period 12.02.2018.- 18.02.2018. godine

Škoda Fabia HN CG 060 za period 12.02.2018.- 18.02.2018. godine

 

Putni nalozi za period od 05.02.2018.- 11.02.2018. godine

Škoda Superb HN CG 001 za period 05.02.2018.- 11.02.2018. godine

Škoda Superb HN MN 001 za period 05.02.2018.- 11.02.2018. godine

Škoda Rapid HN CG 099 za period 05.02.2018.- 11.02.2018. godine

Škoda Rapid HN CG 098 za period 05.02.2018.- 11.02.2018. godine

Škoda Rapid HN CG 097 za period 05.02.2018.- 11.02.2018. godine

Škoda Fabia HN CG 095 za period 05.02.2018.- 11.02.2018. godine

Škoda Fabia HN CG 091 za period 05.02.2018.- 11.02.2018. godine

Škoda Fabia HN CG 089 za period 05.02.2018.- 11.02.2018. godine

Škoda Fabia HN CG 060 za period 05.02.2018.- 11.02.2018. godine


Putni nalozi za period od 29.01.2018.- 05.02.2018. godine

Škoda Superb HN CG 001 za period 29.01.2018.- 05.02.2018. godine

Škoda Superb HN MN 001 za period 29.01.2018.- 05.02.2018. godine

Škoda Rapid HN CG 099 za period 29.01.2018.- 05.02.2018. godine

Škoda Rapid HN CG 098 za period 29.01.2018.- 05.02.2018. godine

Škoda Rapid HN CG 097 za period 29.01.2018.- 05.02.2018. godine

Škoda Fabia HN CG 095 za period 29.01.2018.- 05.02.2018. godine

Škoda Fabia HN CG 091 za period 29.01.2018.- 05.02.2018. godine

Škoda Fabia HN CG 089 za period 29.01.2018.- 05.02.2018. godine

Škoda Fabia HN CG 060 za period 29.01.2018.- 05.02.2018. godine


Putni nalozi za period od 20.01.2018.- 29.01.2018. godine

Škoda Superb HN CG 001 za period 20.01.2018.- 29.01.2018. godine

Škoda Superb HN MN 001 za period 20.01.2018.- 29.01.2018. godine

Škoda Rapid HN CG 099 za period 20.01.2018.- 29.01.2018. godine

Škoda Rapid HN CG 098 za period 20.01.2018.- 29.01.2018. godine

Škoda Rapid HN CG 097 za period 20.01.2018.- 29.01.2018. godine

Škoda Fabia HN CG 091 za period 20.01.2018.- 29.01.2018. godine

Škoda Fabia HN CG 095 za period 20.01.2018.- 29.01.2018. godine

Škoda Fabia HN CG 089 za period 20.01.2018.- 29.01.2018. godine

Škoda Fabia HN CG 060 za period 20.01.2018.- 29.01.2018. godine

Lokalni izbori 2014

 • utorak, 07 oktobar 2014 08:36

 

Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici su hronološki objavljena sva akta dostavljena iz Opštinske izborne komisije za Lokalne izbore održane 14. decembra 2014. godine.

 

 
 

Rјešenje o konačnom zaključivanju biračkog spiska opštine Herceg-Novi, 04.12.2014. godine

Оbavještenje broj OIK-104/14, 25.11.2014. године
(prilog: Raspored preuzimanja izbornog materijala za izbor odbornika u Skupštinu opštine Herceg-Novi )

Zbirna izborna lista - ОИК-89/14, 20.11.2014. godine

Rješenje broj OIK-85/14,  19.11.2014. godine

Rješenje broj OIK-84/14,  19.11.2014. godine

Obavještenje broj OIK-80-1/14, 19.11.2014. godine

Rješenje broj OIK-74/14,  19.11.2014. godine

Obavještenje broj OIK-69-1/14, 17.11.2014. godine

Rješenje broj OIK-67/14,  18.11.2014. godine

Rješenje broj OIK-63/14,  18.11.2014. godine

Mišljenje Državne izborne komisije u vezi sa primjenom elektronske identifikacije birača na izborima, 17.11.2014. године

Obavještenje broj OIK-58-1/14, 17.11.2014. godine

Rješenje broj OIK-53/14,  14.11.2014. godine

Obavještenje broj OIK-50-1/14, 14.11.2014. godine

Obavještenje broj OIK-47-1/14, 13.11.2014. godine

Obavještenje broj OIK-45-1/14, 7.11.2014. godine

Obavještenje broj OIK-44-1/14, 7.11.2014. godine

Obavještenje broj OIK-42-1/14, 7.11.2014. godine

Obavještenje broj OIK-39-1/14, 5.11.2014. godine

Obavještenje broj OIK-38-1/14, 5.11.2014. godine

Obavještenje broj OIK-37-1/14, 4.11.2014. godine

Odluka broj OIK-36/14, 1.11.2014. godine

Obavještenje broj OIK-33-1/14, 29.10.2014. godine

Obavještenje broj OIK-32-1/14, 27.10.2014. godine

Rješenje broj OIK-28/14, (.pdf), 22.10.2014. godine

Obavještenje broj OIK-25-1/14 (.pdf), 21.10.2014. godine

Obavještenje broj OIK-23-1/14 - obrasci potrebni za podnošenje izborne liste, (.pdf), 20.10.2014. godine

Obavještenje broj OIK -22-1/14 (.pdf), 16.10.2014. godine

Odgovor na Zahtjev za pojašnjenjem OO Narodne stranke, (.pdf), 15.10.2014. godine

Zahtjev za pojašnjenjem OO Narodne stranke, (.pdf), 15.10.2014. godine

Obavještenje broj OIK -18-2/14 (.pdf), 15.10.2014. godine

Obavještenje broj OIK -18-1/14 (.pdf), 15.10.2014. godine

Odluka broj OIK -8/14 (.pdf), 3.10.2014. godine

Izborni kalendar svih rokova za sprovođenje izbornih radnji za izbore za izbor odbornika u Skupštini opštine Herceg-Novi (.pdf), 29.9.2014. godine

 

 

 

Sjednice Skupštine

 • petak, 28 februar 2014 09:58

Poštovani posjetioci,

sa ove stranice možete preuzeti kompletne materijale za sjednice Skupštine opštine (saziv Skupštine na osnovu rezultata izbora od 6.4.2008.godine, i saziv Skupštine na osnovu rezultata izbora od 7.4.2012.godine ).
Kompleti sjednica su spakovani hronološki, po nastanku, u formatu .zip. Dokumenti unutar paketa su u formatu .pdf. 

 

Saziv Skupštine na osnovu rezultata izbora od 14.12.2014.

Saziv Skupštine na osnovu rezultata izbora od 7.4.2012.

Saziv Skupštine na osnovu rezultata izbora od 6.4.2008.

testimonials icon

 Vaše mišljenje nam je važno!

 vodic
Vodič kroz postupke

 

zahtjev i orasci simbol
    Zahtjevi i obrasci

 

konkursi

 Оglasi i konkursi