logo
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Prijava trgovine

Obrazac

       Administrativna taksa:

      -Za podnošenje prijave trgovine :

      1.štand – 5,00 eura

      2.prijava trgovine na malo i veliko :

               -  do 50 m2 – 15,00 €

               -od 50-150 m2 – 20,00 €

               -preko 150 m2 – 30,00 €

      3.trgovina u tranzitu – 20,00 €