grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Godišnji plan izdavanja energetskih dozvola za 2019 godinu

  • četvrtak, 19 septembar 2019 10:48

zgradaohnU skladu sa Zakonom o energetici („Službeni list“ CG“, broj 5/16 i 51/17) postupak za izdavanje energetske dozvole pokreće se podnošenjem zahtjeva za izdavanje energetske dozvole od strane privrednog društva, pravnog ili fizičkog lica, odnosno preduzetnika, u skladu sa Godišnjim planom koji donosi Skupština Opštine Herceg Novi. Energetska dozvola se izdaje na način i u postupku, kao i na osnovu procjene ispunjenosti kriterijuma utvrđenih Zakonom o energetici.

Godišnji plan, koji donosi Skupština Opštine Herceg Novi, priprema Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost u skladu sa Strategijom razvoja energetike, Akcionim planom i akcionim planom korišćenja energije iz obnovljivih izvora. Imajući u vidu da zakon predviđa da se zahtjevi za izdavanje energetske dozvole mogu podnijeti samo na osnovu Godišnjeg plana, danom donošenja plana stvoriće se zakonski uslovi za izdavanje energetskih dozvola, po uslovima i prema dinamici predviđenim planom.

Energetska dozvola izdaje se na period od 2 godine, a ovaj period se može produžiti na zahtjev imaoca dozvole , najduže za godinu dana.

Procedura za dobijanje energetske dozvole za izgradnju energetskih objekata do 1 MW predstavlja pojednostavljenu proceduru autorizacije izgradnje energetskih objekata male instalisane snage, a koja je utvrđena Zakonom o energetici. Energetski objekti se grade u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata i uređenje prostora i tehničkim propisima, uz prethodno pribavljenu energetsku dozvolu, bez sprovođenja postupka javnog nadmetanja.

Na osnovu člana 80 stav 3 Zakona o energetici (“Službeni list CG” broj 5/16) Ministarstvo ekonomije donijelo je Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole i sadržaju registra energetakih dozvola.
Opština Herceg Novi – Sekretarijt za komunalne djelatnosti, ekologiju I energetsku efikasnost preuzeo je obrazce “O-3” i “O - 4” .

Uzimajući uobzir činjenicu da je Crna Gora blizu ostvarivanja Nacionalnog cilja od 33% proizvedene energije iz obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnje energije,Opština Herceg Novi ovim Planom predviđa mogućnost izdavanja novih energetskih dozvola za izgradnju energetskih objekata za proizvodnju električne energije u 2019 godini, po osnovu zahtjeva koji se tiču postavljanje solarnih panela, izgradnju objekta za distribuciju toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje ili industrijsku upotrebu.

Pravilnik možete pogledati na http://hercegnovi.me/rss/usvojeni-planovi-akcija