grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Javni poziv za davanje u zakup ugostiteljskog objekta i lokacija za postavljanje objekata privremenog karaktera u Baošiću

  • utorak, 29 maj 2018 11:14

Baosici google2018Mjesna zajednica Baošić raspisuje Javni poziv za davanje u zakup ugostiteljskog objekta i lokacija za postavljanje objekata privremenog karaktera prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Kao zakupodavac, MZ Baošić daje u zakup ugostiteljski objekat koji se nalazi u sklopu Kulturno sportskog centra u Baošiću i lokacije za postavljanje objekata privremenog karaktera.

Period podnošenja prijava je od 29.05.– 05.06. 2018. godine. Otvaranje ponuda izvršiće se javno dana 05.06.2018. godine sa početkom u 17.00 časova u prostoriji Kulturno sportskog centra Baošić.

O uslovima učešća, sadržaju ponude i načinu prijave možete se informisati u tekstu Javnog poziva ovdje.

Sve dodatne informacije vezane za oglas mogu se dobiti na telefon 031/674-333 i 067/332-108. Kontakt osoba je Milica Ćetković, sekretar MZ Baošić.