grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Besplatan prevoz za stotinu penzionera i u 2019. godini

  • petak, 21 decembar 2018 13:37

NasPenzio21122018U saradnji sa firmom “Blue Line” i opštinskim Udruženjem penzionera Herceg Novi, Opština Herceg Novi je obezbjedila besplatan prevoz za 100 penzionera i u narednoj, 2019. godini.

Korisnici ovog vida pomoći biće penzioneri koji se nalaze u teškom materijalnom položaju i koji su lošeg zdravstvenog stanja. Udruženje penzionera dostavilo je spisak 100 osoba koje će moći potpuno besplatno da koriste prevoz na svim gradskim linijama.

Opština Herceg Novi nastoji da i na ovaj način pomogne našim starijim sugrađanima i poboljša kvalitet njihovog života, kazala je sekretarka za lokalnu samoupravu Vesna Samardžić. Kako ističe, briga o najugroženijim kategorijama stanovništva je kontinuirani zadatak lokalne uprave, te će i u narednom periodu nastaviti da se vodi računa o unaprijeđenju i proširenju aktivnosti iz oblasti socijalne zaštite.