grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu gotovih stanova za potrebe RHP programa – stambeno zbrinjavanje raseljenih i interno raseljenih lica

  • četvrtak, 07 mart 2019 17:33

Foto - Herceg NoviU toku je poslednja faza realizacije projekta Regionalni stambeni program - Stambeno zbrinjavanje raseljenih lica sa područja opštine Herceg Novi, u kojoj se vrši kupovina 36 stanova.

Uprava javnih radova juče je objavila javni oglas za prikupljanje ponuda za kupovinu gotovih stanova na području Opštine Herceg Novi.
"Realizacijom ovog tendera, za koji se nadamo da će se uspješno sprovesti, 36 porodica će dobiti krov nad glavom, što će svakako unaprijediti  materijalni položaj korisnika, kao i sistem socijalnog stanovanja kada je u pitanju Opština Herceg Novi, kao partner u projektu”, istakla je sekretarka za lokalnu samoupravu Vesna Samardžić.
Struktura stanova je prilagođena ranije objavljenoj rang listi korisnika, pa se kvadratura kreće od 25 do 60 m2, a ponuđeni stanova moraju biti uredni i primjereni za stanovanje.
Ponuđači mogu biti sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove propisane javnim pozivom, a ponude se dostavljaju Upravi javnih radova, na adresi Novaka Miloševa br.18 Podgorica, svakog radnog dana do 22.aprila 2019.godine.
Tekst Javnog oglasa, sa svim detaljima o sadržaju ponude, načinu i rokovima za dostavljanje možete pogledati i preuzeti ovdje.