grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Opština Herceg-Novi: Roditeljima novorođenih blizanaca 1000, za trojke 3000 eura

HNOVI2019Odlukom o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite, usvojenoj na 9. redovnoj sjednici Skupštine opštine, Opština Herceg-Novi će ubuduće roditeljima novorođenih blizanaca pokloniti 1000 eura, roditeljima trojki 3000 eura, dok će za treće dijete roditelji dobiti 300 eura. Podsjetićemo i da od početka 2018. godine Opština Herceg-Novi svojim građanima za svako novorođeno dijete uručuje simboličan poklon od 100 eura.

Kako je kazala sekretarka za lokalnu samoupravu Vesna Samardžić, roditelji sa prebivalištem u Herceg Novom, koji dobiju blizance ili trojke, će na Građanskom birou ispuniti formular, i uz dostavljenu potrebnu dokumentaciju, vrlo brzo ostvariti prava garantovana Odlukom o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite.
-Vjerujem da će roditelje koji dobiju blizance ili trojke obradovati ova pomoć u prvim danima kada bebe dođu, što je svakako novina i pozitivan iskorak kada je socijalna politika Opštine Herceg Novi u pitanju, kazala je Samardžić, i napomenula da je Odlukom predviđena i novčana pomoć od 300 eura za treće dijete, kao mali simboličan stimulans povećanju nataliteta u našem gradu.
Samardžić je naglasila da usvojena Odluka predstavlja pravni akt koji po prvi put definiše sva ona prava i usluge iz oblasti dječije socijalne zaštite u Opštini Herceg Novi, za koje se lokalna samouprava opredijelila da u kontinuitetu dodjeljuje svojim građanima, a suštinski predstavlja regulisanje socijalne politike i pravca kojim je Opština usmjerena.
-Opština je i do sada pomagala svoje građane, a nastaviće to da radi i ubuduće, naglasila je Samardžić.
Odluka predviđa i njegu starih lica, a dosadašnja praksa se pokazala kao iznimno korisna. Tokom proteklih pola godine, 8 geronto domaćica brinulo je za 80 naših starijih sugrađana, koji su iskazali želju da ostanu uključeni u ovaj program.
Kroz geronto program, Opština Herceg Novi pomaže samohranim starijim licima preko 65 godina, koji nemaju dovoljno mogućnosti da sami o sebi brinu. To su usluge „lakšeg“ tipa, kazala je Samardžić i dodala da oni ne obuhvataju medicinske usluge, već usluge usmjerene na pomoć u socijalizaciji najstarijih sugrađana, obilazak starih lica, obavljanje kućnih poslova, odlazak kod doktora, pribavljanje medicinske dokumentacije, a vrlo često i topao i prijateljski razgovor sa onima koji brinu o njima. Opština je za ovu svrhu opredijelila 40 hiljada eura na godišnjem nivou.
Odlukom su takođe predviđene mogućnosti odobravanja jednokratne pomoći za najugroženiji dio stanovništva, građanima koji su bez posla i u teškoj materijalnoj situaciji. Takva pomoć predviđena je i za bolesne – na polju liječenja i transporta (za najteže bolesnike), za šta je budžetom predviđeno 15 hiljada eura, dok je za jednokratne socijalne pomoći opredijeljeno 60 hiljada eura. Procedura za dodjelu ovih sredstava propisana je Odlukom, a građani sve informacije mogu dobiti u kancelarijama Sekretarijata za lokalnu samoupravu ili na šalteru Građanskog biroa.