grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Javni poziv Mjesne zajednice Baošić za davanje u zakup ugostiteljskog objekta

  • četvrtak, 30 januar 2020 08:11

MZBaosici30012020Mjesna zajednica Baošić objavila je Javni poziv za davanje u zakup ugostiteljskog objekta prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

Mjesna zajednica kao zakupodavac daje u zakup na period od pet godina ugostiteljski objekat koji se nalazi u sklopu Kulturno sporskog centra u Baošiću, a minimalna cijena zakupa na godišnjem nivou je 4000 eura.

Rok za podnošenje prijava je od danas, 30. januara do 06. februara 2020. godine. Otvaranje ponuda biće izvršeno javno 07. debruara 2020. godine, sa početkom u 18 časova, u Kulturno sportskom centru Baošić.

Više detalja o pravu učešća na pozivu, sadržaju ponude i načinu prijave možete naći u tekstu Javnog poziva.