grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Održan inicijalni sastanak Grupe za izradu Strategije razvoja Opštine Herceg Novi

  • petak, 02 avgust 2019 15:27

00inicialU Velikoj sali Skupštine opštine Herceg Novi danas je održan inicijalni sastanak Grupe za izradu Strategije razvoja Opštine Herceg Novi. Sastanku su prisustvovali predstavnici privrede, nauke, načelnici i rukovodioci opštinskih službi i preduzeća čiji je osnivač Opština, kao i starješine sekretarijata.

Prvi sastanak održan je kako bi se članovi grupe upoznali sa metodologijom rada, strukturom strategije, ciljevima i zadacima, strateškim prioritetima i mogućim rezultatima. Ekonomski faktori, društveni, kulturno-istorijski i faktori životne sredine, podjednako su važni i moraju biti uspostavljeni i koncipirani tako da se međusobno ne isključuju i da razvoj jednog nema negativan uticaj na drugi.
Principi na kojima treba da počiva realizacija Strategije treba u sebi da sadrže sisteme vrijednosti za koje se Opština opredijelila, kao i etičke osnove na kojima treba da se zasniva strategija. Strateški plan razvoja predstavlja osnovu za budući „humani razvoj“ grada, i treba da pruži jasne smjernice u kom pravcu i na koji način grad treba da se razvija u periodu od narednih 7 godina.
Rukovodstvo Opštine Herceg Novi, na čelu sa predsjednikom Stevanom Katićem, ima viziju da naš grad bude moderna opština sa razvijenim turizmom, očuvanom životnom sredinom, kulturno istorijskim naslijeđem i velikim ljudskim kapitalom, da Herceg Novi bude grad privlačan za obrazovanje, rad i život.
Misija Strategije razvoja Opštine Herceg Novi je da samu opštinu učini boljom i ljepšom za život, te da omogući održivost lokalnih resursa i njihovog racionalnog korišćenja za razvoj turizma, poljoprivrede i zdravstva, omogućavajući i ne uskraćujući mogućnost razvoja i sledećim generacijama, a sve kroz partnerski odnos sa građanima, privredom i naukom.
Direktor Agencije za izgradnju i razvoj grada Boro Lučić istakao je da su strateški prioriteti razvijeni i očuvani ljudski resursi, unaprijeđeni uslovi za razvoj privrede, razvijeno i unaprijeđeno selo, očuvana i prostorno uređena i za život privlačna sredina sa modernom infrastrukturom, kao i razvijena, moderna i efikasna lokalna uprava.