grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Čestitka povodom Međunarodnog dana mladih

  • ponedjeljak, 12 avgust 2019 13:26

Povodom 12. avgusta, Međunarodnog dana mladih, Opština Herceg Novi upućuje čestitku mladim Novljanima i Novljankama, sa željom da kroz omladinski aktivizam, želju za znanjem, postavljanjem novih rekorda - u nauci, umjetnosti i sportu, ali i u svim drugim sferama života, poboljšaju svoj i položaj drugih u društvu.


Opština Herceg Novi po prvi put, u okviru Sekretarijata za kulturu i obrazovanje i Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport, sprovodi mjere i aktivnosti na unaprijeđenju uslova za intelektualni i sportski razvitak omladine Herceg Novog, kroz Strategiju za mlade 2019-2022 i Strategiju razvoja sporta 2018-2021.

U skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima, lokalna uprava će aktivno i istrajno nastaviti sa radom na obezbijeđenju najboljih uslova za prosperitet naše omladine.