grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Skupština utvrdila konačan izgled novog grba i zastave Herceg Novog

  • petak, 30 avgust 2019 15:50

naslgrbzastavaKonačan izgled novog grba i zastave Opštine Herceg Novi utvrdili su na današnjem zasijedanju odbornici Skupštine opštine Herceg Novi, usvajanjem Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Opštine Herceg Novi.

Konačan izgled novog grba i zastave Opštine Herceg Novi utvrdili su na današnjem zasijedanju odbornici Skupštine opštine Herceg Novi, usvajanjem Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Opštine Herceg Novi.

Od više ponuđenih varijanti grba, prethodnu saglasnost Ministarstva dobila je grafička varijanta u kojoj su krinovi zamijenjeni kopljem, koje u heraldici predstavlja simbol odanosti i zaštite. Koplje u kompoziciji grba ima ulogu čuvara kule (odnosno grada), dok je u simboličkom smislu personifikacija svih građana Herceg Novog, kako onih u prošlosti, tako i onih u sadašnjosti i budućnosti, opredijeljenih na odanost gradu, čuvanju i zaštiti municipalnih vrijednosti.

Slijedi dostavljanje usvojene Odluke Vladi Crne Gore, radi davanja saglasnosti na odredbe Statuta Opštine Herceg Novi kojima su utvrđeni simboli i praznik Opštine, nakon čega će novi grb i zastava biti i formalno-pravno definisani.
Na ovaj način, Herceg Novi će umjesto amblema, koji je decenijama u upotrebi, dobiti grb i zastavu osmišljene po svim pravilima heraldike i veksilologije. Autor predloga gradskih simbola je Novljanin, arhitekta, konzervator i heraldičar Srđan Marlović. Svi grbovni elementi posjeduju istorijsko utemeljenje, vezuju se za kontekst Opštine Herceg Novi i predstavljaju specifično kulturno naslijeđe našeg grada stvarano vjekovima.
Usvajanju novih simbola prethodila je izrada Elaborata predloga rješenja grba i zastave koji potpisuje Marlović, te predstavljanje predloga rukovodstvu lokalne uprave i odbornicima, kao i rasprava sa zainteresovanim građanima Herceg Novog.