logo
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Opšta akta

Poštovani posjetioci,

za preuzimanje koristite desni klik i izbor Save link as.. ili Save target as... i otvorite akt  po preuzimanju na svoj računar. Sa lijevim klikom otvarate akt u novom prozoru.

 1. Statut Opštine Herceg-Novi
 2. Poslovnik Skupštine opštine Herceg-Novi
 3. Odluka o dodjeli nagrada Opštine Herceg-Novi
 4. Odluka o lokalnim administrativnim taksama
 5. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
 6. Odluka o upotrebi grba i zastave Opštine
 7. Odluku o visini boravišne takse
 8. Odluku o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa u Turističkoj organizaciji Opštine Herceg-Novi
 9. Odluku o lokalnim komunalnim taksama
 10. Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
 11. Odluka o načinu i rokovima plaćanja turističke takse
 12. Odluka o uvođenju poreza na nepokretnosti
 13. Odluka o komunalnom redu
 14. Odluka o osnivanju skloništa za zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa
 15. Odluka o  kućnom redu u stambenim zgradama
 16. Odluka o stipendiranju studenata poslije završene prve godine studija
 17. Odluka o uslovima i kriterijumima za otkup izgrađenog građevinskog zemljišta
 18. Pravila obrade i zaštite podataka o ličnosti
 19. Odluka o zaradama lokalnih funkcionera Opštine Herceg-Novi