grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Objava tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke šopingom za vršenje usluga prevoza na moru na brodskoj liniji Rose-Herceg Novi-Rose

  • četvrtak, 17 mart 2016 14:11

zgraopsSlužbenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za vršenje usluga prevoza na moru na brodskoj liniji Rose-Herceg Novi-Rose.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 25.000 eura.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Javne nabavke u 2016. godini.