grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Objava tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke šopingom za nabavku roba - vatrogasna crijeva i oprema za gašenje požara - ponovljeni postupak

  • petak, 25 mart 2016 14:09

ZgOP2016 Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku roba - vatrogasna crijeva i oprema za gašenje požara.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 5.000 eura.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Javne nabavke u 2016. godini.