grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje izvođenja radova na sanaciji trotoara na dijelu ulice Sava Ilića u Igalu

  • četvrtak, 26 oktobar 2017 11:04

ZOpstine20072016Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje izvođenja radova na sanaciji trotoara na dijelu ulice Sava Ilića u Igalu.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 95.000 eura.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Javne nabavke u 2017. godini.