grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Otvoren postupak javne nabavke goriva za potrebe Opštine Herceg Novi

  • petak, 12 januar 2018 17:03

ZOpstine20072016Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke goriva za potrebe Opštine Herceg Novi.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Јavne nabavke u 2018. godini