grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke vršenje usluge prevoza putnika na moru na brodskoj liniji Rose-Herceg Novi-Rose

  • četvrtak, 08 februar 2018 15:12

ZOpstine20072016Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke vršenje usluge prevoza putnika na moru na brodskoj liniji Rose-Herceg Novi-Rose.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 25.000 eura.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Јavne nabavke u 2018. godini.