grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju privremenog objekta otvorenog tipa u funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti

  • utorak, 13 februar 2018 16:55

ZOP2017Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju privremenog objekta otvorenog tipa u funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 41.000 eura.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Јavne nabavke u 2018. godini.