grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za vršenje usluga fizičko tehničke zaštite zgrade Opštine Herceg-Novi

  • srijeda, 04 april 2018 14:37

ZOP2017Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za vršenje usluga fizičko tehničke zaštite zgrade Opštine Herceg-Novi.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 35.000 eura.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Јavne nabavke u 2018. godini.