grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke zaštitne opreme (vatrogasne uniforme i čizme) za potrebe Službe zaštite i spašavanja

  • ponedjeljak, 16 april 2018 12:39

ZOP2017Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke zaštitne opreme (vatrogasne uniforme i čizme) za potrebe Službe zaštite i spašavanja Opštine Herceg-Novi.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 30.000 eura.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Јavne nabavke u 2018. godini.