grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke opreme za televizijsko emitovanje i proizvodnju programa – HD

  • srijeda, 05 decembar 2018 12:18

ZgradaOHNNatpis26092018Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke opreme za televizijsko emitovanje i proizvodnju programa – HD.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 140.000,00 eura.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Јavne nabavke u 2018. godini.