grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke vršenja usluge izrade Glavnog projekta lokalnog puta na poluostrvu Luštica

  • utorak, 12 februar 2019 13:53

ZOpstine26112015Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke vršenja usluge izrade Glavnog projekta lokalnog puta na poluostrvu Luštica.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 120.000,00 eura.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Јavne nabavke u 2019. godini.