grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke vršenje usluge pomorskog prevoza za područje Luštice

  • srijeda, 20 februar 2019 17:53

ZgradaOHNNatpis26092018Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke vršenje usluge pomorskog prevoza za područje Luštice.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 25.000,00 eura.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Јavne nabavke u 2019. godini.