grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke - Vršenje usluge fizičke i tehničke zaštite zgrade opštine Herceg-Novi sa izradom revizije plana zaštite objekta

  • četvrtak, 04 april 2019 15:21

ZgradaOHNNatpis26092018Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke - Vršenje usluge fizičke i tehničke zaštite zgrade opštine Herceg-Novi sa izradom revizije plana zaštite objekta.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 35.000,00 eura.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Јavne nabavke u 2019. godini.