grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za betoniranje postojećeg makadamskog puta u MZ Zelenika-lokacija Rujevo i Obalica

  • srijeda, 12 jun 2019 14:39

ZOP2017Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za betoniranje  postojećeg makadamskog puta u MZ Zelenika-lokacija Rujevo i Obalica.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 54.500,00 eura.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Јavne nabavke u 2019. godini.