grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke vršenja usluge izrade idejnog rješenja i glavnog projekta za izgradnju lokalne saobraćajnice na Luštici (od postojećeg puta Rose-Krašići do postojećeg puta Babunci-Krašići)

  • srijeda, 11 septembar 2019 17:15

ZgradaOHNNatpis26092018Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke vršenja usluge izrade idejnog rješenja i glavnog projekta za izgradnju lokalne saobraćajnice na Luštici (od postojećeg puta Rose-Krašići do postojećeg puta Babunci-Krašići).

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 155.000,00 eura.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Јavne nabavke u 2019. godini.