grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Plan javnih nabavki za 2015. godinu

  • petak, 16 januar 2015 14:43

баркеU skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama Opština Herceg-Novi donijela je Plan javnih nabavki za 2015. godinu. Ukupna vrijednost Plana je 2.051.000,oo€.

Vrijednost za robe predviđena je iznosom od 170.000,oo€. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.705.000,oo€, dok ukupna vrijednost predviđena za usluge iznosi 176.000,oo€.

Plan javnih nabavki za 2015. godinu možete pruzeti sa stranice Javne nabavke u 2015. godini