grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za betoniranje postojećeg makadamskog puta u MZ Zelenika-lokacija Rujevo i Obalica

  • srijeda, 12 jun 2019 14:39

ZOP2017Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za betoniranje  postojećeg makadamskog puta u MZ Zelenika-lokacija Rujevo i Obalica.

Opširnije...

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke - Vršenje usluge fizičke i tehničke zaštite zgrade opštine Herceg-Novi sa izradom revizije plana zaštite objekta

  • četvrtak, 04 april 2019 15:21

ZgradaOHNNatpis26092018Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke - Vršenje usluge fizičke i tehničke zaštite zgrade opštine Herceg-Novi sa izradom revizije plana zaštite objekta.

Opširnije...

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke vršenje usluge pomorskog prevoza za područje Luštice

  • srijeda, 20 februar 2019 17:53

ZgradaOHNNatpis26092018Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke vršenje usluge pomorskog prevoza za područje Luštice.

Opširnije...

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke vršenja usluge izrade Glavnog projekta lokalnog puta na poluostrvu Luštica

  • utorak, 12 februar 2019 13:53

ZOpstine26112015Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke vršenja usluge izrade Glavnog projekta lokalnog puta na poluostrvu Luštica.

Opširnije...

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i ugradnju podzemnih kontejnera

  • petak, 21 decembar 2018 14:07

ZgradaOHNNatpis26092018Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i ugradnju podzemnih kontejnera.

Opširnije...