grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke - Vršenje usluge fizičke i tehničke zaštite zgrade opštine Herceg-Novi sa izradom revizije plana zaštite objekta

  • četvrtak, 04 april 2019 15:21

ZgradaOHNNatpis26092018Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke - Vršenje usluge fizičke i tehničke zaštite zgrade opštine Herceg-Novi sa izradom revizije plana zaštite objekta.

Opširnije...

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke vršenje usluge pomorskog prevoza za područje Luštice

  • srijeda, 20 februar 2019 17:53

ZgradaOHNNatpis26092018Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke vršenje usluge pomorskog prevoza za područje Luštice.

Opširnije...

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke vršenja usluge izrade Glavnog projekta lokalnog puta na poluostrvu Luštica

  • utorak, 12 februar 2019 13:53

ZOpstine26112015Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke vršenja usluge izrade Glavnog projekta lokalnog puta na poluostrvu Luštica.

Opširnije...

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i ugradnju podzemnih kontejnera

  • petak, 21 decembar 2018 14:07

ZgradaOHNNatpis26092018Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i ugradnju podzemnih kontejnera.

Opširnije...

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke opreme za televizijsko emitovanje i proizvodnju programa – HD

  • srijeda, 05 decembar 2018 12:18

ZgradaOHNNatpis26092018Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke opreme za televizijsko emitovanje i proizvodnju programa – HD.

Opširnije...