grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke zaštitne opreme (vatrogasne uniforme i čizme) za potrebe Službe zaštite i spašavanja

  • ponedjeljak, 16 april 2018 12:39

ZOP2017Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke zaštitne opreme (vatrogasne uniforme i čizme) za potrebe Službe zaštite i spašavanja Opštine Herceg-Novi.

Opširnije...

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za vršenje usluga fizičko tehničke zaštite zgrade Opštine Herceg-Novi

  • srijeda, 04 april 2018 14:37

ZOP2017Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za vršenje usluga fizičko tehničke zaštite zgrade Opštine Herceg-Novi.

Opširnije...

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju privremenog objekta otvorenog tipa u funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti

  • utorak, 13 februar 2018 16:55

ZOP2017Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju privremenog objekta otvorenog tipa u funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti.

Opširnije...

Objava tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke vršenje usluge prevoza putnika na moru na brodskoj liniji Rose-Herceg Novi-Rose

  • četvrtak, 08 februar 2018 15:12

ZOpstine20072016Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke vršenje usluge prevoza putnika na moru na brodskoj liniji Rose-Herceg Novi-Rose.

Opširnije...

Otvoren postupak javne nabavke goriva za potrebe Opštine Herceg Novi

  • petak, 12 januar 2018 17:03

ZOpstine20072016Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke goriva za potrebe Opštine Herceg Novi.

Opširnije...