grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Objava Tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke šopingom za nabavku ručnih i kolskih digitalnih radio stanica sa povezivanjem na tetra mrežu Crne Gore

  • četvrtak, 28 jul 2016 11:41

ZOpstine20072016Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku ručnih i kolskih digitalnih radio stanica sa povezivanjem na tetra mrežu Crne Gore.

Opširnije...

Objava Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke na zamjeni i ugradnji led svjetiljki u Starom gradu i na Sahat kuli u Herceg-Novom

  • ponedjeljak, 25 jul 2016 13:22

SatKula2016Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke na zamjeni i ugradnji led svjetiljki u Starom gradu  i na Sahat kuli u Herceg-Novom.

Opširnije...

Objava Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje izvođenja radova na sanaciji lokalnog puta Igalo-Mojdež, k.p. 647 k.o. Ratiševina

  • ponedjeljak, 11 jul 2016 07:39

ZOpstine26112015Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje izvođenja radova na sanaciji lokalnog puta Igalo-Mojdež, k.p. 647 k.o. Ratiševina (dionica Sušćepan-Ratiševina-Mojdež).

Opširnije...

Objava Tenderske dokumentacije za ustupanje izvođenja radova saniranje putne infrastrukture na području MZ Zelenika

  • srijeda, 08 jun 2016 14:10

ohnSlužbenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za ustupanje izvođenja radova saniranje putne infrastrukture na području MZ Zelenika

Opširnije...

Objava Tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke šopingom za vršenje usluga smještaja službenika uprave policije

  • utorak, 24 maj 2016 12:27

ohnSlužbenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za vršenje usluga smještaja službenika uprave policije.

Opširnije...