grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Objava tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke šopingom za vršenje usluga prevoza na moru na brodskoj liniji Rose-Herceg Novi-Rose

  • četvrtak, 17 mart 2016 14:11

zgraopsSlužbenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za vršenje usluga prevoza na moru na brodskoj liniji Rose-Herceg Novi-Rose.

Opširnije...

Objava tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke šopingom za ustupanje izvođenja radova - rekonstrukcija potpornog zida na kat.parc. 380/1 k.o. Herceg-Novi

  • petak, 11 mart 2016 09:06

ZOpstine26112015Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za ustupanje izvođenja radova - rekonstrukcija potpornog zida na kat.parc. 380/1 k.o. Herceg-Novi.

 

Opširnije...

Objava tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke šopingom za nabavku roba - vatrogasna crijeva i oprema za gašenje požara

  • ponedjeljak, 07 mart 2016 13:13

zgraopsSlužbenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku roba - vatrogasna crijeva i oprema za gašenje požara.

Opširnije...

Objava tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke šopingom za nabavku kancelarijskog namještaja - ponovljeni postupak

  • ponedjeljak, 07 mart 2016 13:01

Zastave2Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku kancelarijskog namještaja.

Opširnije...

Objava tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke šopingom za nabavku uniformi za komunalnu policiju

  • četvrtak, 18 februar 2016 07:37

ZOpstine26112015Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku uniformi za potrebe komunalne inspekcije opštine Herceg-Novi.

Opširnije...