logo
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

05.09. - Zajedničke aktivnosti Agencije za razvoj i zaštitu Orjena i Stanice GP Herceg Novi

  • petak, 06 septembar 2019 14:11

NasAkt692019Dana 05.09.2019. godine, službenici Agencije za razvoj i zaštitu Orjena Herceg Novi i Stanice granične policije Herceg Novi I, realizovali su zajednički obilazak terena u Parku prirode Orjen, kojom prilikom su otpočele zajedničke aktivnosti dvije službe.

U narednom periodu, a u cilju kontrole poštovanja pozitivnih zakonskih propisa, nastaviće se sa proaktivnim zajedničkim aktivnostima dva subjekta u Parku prirode Orjen, sa posebnim akcentom na područje uz državnu granicu Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Navedene aktivnosti predstavlju dalju afirmaciju projekta »Rad granične policije u zajednici« i nastavak su dobre saradnje lokalne samouprave i mjesnog stanovništva u pograničnom području sa graničnom policijom.