logo
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Ispostava Građanskog biroa u Igalu počela sa radom

  • utorak, 01 oktobar 2019 14:03

Gbiro19U prostorijama Mjesne zajednice Igalo od danas radi ispostava Građanskog biroa Opštine Herceg Novi.

Na ovaj način, lokalna samouprava građanima Igala omogućava lakšu komunikaciju sa opštinskim organima i ostvarivanje prava.

Građani sada svoje zahtjeve mogu predati na šalteru koji se nalazi u okviru turističko informativnog biroa u prostorijama MZ Igalo, nakon čega će njihov predmet isti dan biti unijet u sistem, na isti način kao i u Građanskom birou u Opštini.
Na šalteru Građanskog biroa u Igalu biće obavljani poslovi prijema zahtjeva i izdavanja potvrda o predaji i vrsti dokumentacije koja je predata, izdavanje potvrda o životu koje se mogu izdavati po standardnoj proceduri i ovjeravati zaduženim pečatom, kao i ovjera knjiga gostiju po standardnoj proceduri.
Rad sa strankama biće obavljan u periodu od 8 do 12 časova svakog radnog dana, a na šalteru će raditi jedan službenik iz centralnog Građanskog biroa.
Podsjećamo, Opština Herceg Novi je prošle godine u prostorijama MZ Bijela otvorila turističko-informativni biro sa ispostavom Građanskog biroa, čime je građanima na rivijeri takođe olakšana komunikacija sa lokalnom upravom.

Gbiro19 1