logo
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Održana treća radionica „Operativni menadžment u turizmu“

  • ponedjeljak, 07 oktobar 2019 15:43

Radionica „Operativni menadžment u turizmu“, u realizaciji Turističke organizacije Herceg Novi i profesora Iva Županovića, održana je prošlog petka u Velikoj sali Skupštine opštine Herceg Novi. 

Fokusi treće radionice bili su na parametrima likvidnosti turističkih kompanija, odnosu gotovog novca i kratkoročnih obaveza, kao i kompletne kratkoročne imovine koja pored gotovog novca uključuje potraživanja i zalihe, a u odnosu na dospjele obaveze.

Profesor Županović pojasnio je kada potraživanja prelaze u zonu sumnjivih i spornih, kao i opservirani faktori zaduženosti kada su u odnosu na ukupnu imovinu komentarisati kapital, kao i ukupne obaveze.

Defnisani su pokazatelji ekonomičnosti, odnosno razni nivoi odnosa prihoda i rashoda, od ukupnih do finansijskih i vanrednih. Takođe, pojašnjena je korektivna uloga finansijskog plana i to na primjeru sportskog objekta koji je involviran u turističku ponudu.

Naredna radionica biće održana 18. oktobra, a akcenat će biti na mjerenju i međuodnosu jediničnih prihoda i troškova u restoraterstvu, ali i na koncipiranju turističkih aranžmana, uključujući formiranje i diferenciranje cijena, kao i računanju minimalnog broja učesnika turističkog aranžmana, i egzaktne procjene rizika.