grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

14.10. - Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje

  • ponedjeljak, 14 oktobar 2019 15:27

zgradaohnZavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je danas  Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje. Rok za predaju prijedloga projekata je 27. novembar 2019. godine u 15 sati.

 Bespovratna sredstva od 3.000 – 7.500 eura, kroz tri jednogodišnja ciklusa, biće dodijeljena za minimum 400 korisnika grantova za samozapošljavanje (minimum 140 novih biznisa po Pozivu). Program grantova za samozapošljavanje i pokretanje biznisa je direktni grant, vrijedan 3,5 miliona eura, koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore.

Projekat “Podrška samozapošljavanju” predstavlja dio 18 miliona vrijednog Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu koji se finansira iz pretpristupnih fondova EU, a koji Zavod sprovodi u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Ministarstvom finansija.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje sadrži sve detaljne informacije o:

  • visini finansijskih sredstava koja dodjeljuje Zavod;
  • dužini trajanja poziva;
  • pravilima i uslovima za dostavljanje prijedloga projekata;
  • načinu prijavljivanja i procedurama koje je potrebno slijediti;
  • dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za učešće u programu;
  • pravima i obavezama korisnika;
  • rokovima za podnošenje zahtjeva.

Prateću dokumentaciju možete preuzeti sa sajta Zavoda http://www.zzzcg.me/poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-samozaposljavanje/. Sve detaljne informacije za zainteresovane podnosioce prijedloga projekata dostupne su u područnim jedinicama i biroima rada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i na internet stranici www.zzzcg.me