grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Realizovan projekat uređenja Savinske dubrave

  • četvrtak, 28 novembar 2019 09:08

savdubnaslTuristička organizacija Herceg Novi je, u okviru Javnog poziva „Mjere IA- Razvoj inovativnih turističkih proizvoda“, koji su raspisali Nacionalna turistička organizacija Crne Gore i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dobila sredstva u iznosu od 7 800 eura za realizaciju projekta kojim se obogaćuje turistička ponuda uvođenjem novih sadržaja namjenjenih turistima i građanima.

Tim povodom je realizovan projekat: „Turisitička valorizacija kulturnog i prirodnog naslijeđa na lokalitetu Savinske dubrave“ čime je ovaj predio obogaćen novim parkovskim mobilijarem i to info tablama, znakovnom signalizacijom, klupama i kantama za otpatke duž pješačkih staza.
Navedeni mobilijar i sve table su ambijentalno uklopljene u sredinu, tako da je ovaj lokalitet preusmjeren na rekreaciju, šetnju i odmor u prirodi.
Turistička organizacija Herceg Novi priprema i promo materijal za Savinsku dubravu kao i organizaciju edukativne ture kako bi efekte i ostvarene rezultate približila krajnjim korisnicima.
S obzirom na to da je Savinska dubrava zaštićeno prirodno dobro od 2015 godine, cilj ovog projekta je omogućavanje kvalitetnog boravka u prirodi kao i razvoj informativnih, edukativnih, i sportsko-rekreativnih aktivnosti. Prilikom realizacije ovog projekta postavljeno je 10 klupa i isto toliko kanti za otpatke, osam smjerokaza i četiri info table na svakom od ulaza u Savinsku dubravu.
U planu je bilo fazno uređenje Savinske dubrave i nastavak ovog projekta preko IPA fondova (krčenje i čišćenje šume, uređenje vidikovaca, postavke igrališta za djecu i zaštita ornitofaune), ali je, uvidom u vlasničku dokumentaciju, zaključeno da je Savinska dubrava najvećim djelom u privatnom vlasništvu, te je na taj način onemogućeno njeno dalje uređenje.