grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

19.05. – Larvicidni tretman komaraca i deratizacija javnih površina

  • ponedjeljak, 18 maj 2020 14:58

Iz Sekretarijata za komunalne djelatnosti i ekologiju obavještavaju građane da će se na teritoriji Opštine Herceg Novi, u utorak  19.05.2020.god.  izvršiti drugi larvicidni tretman komaraca, kao i prvi (majski) tretman deratizacije javnih površina.

Iz Sekretarijata apeluju na građane, vlasnike kućnih ljubimaca, da u ovom periodu, shodno Odluci o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, povedu računa o bezbijednosti svojih ljubimaca.

Larvicidno tretiranje komaraca se sprovodi na područjima kao što su bare, kanali, otvoreni vodotoci, gradska groblja i septičke jame. Kao larvicidno sredstvo koristi se biološki larvicid tj. preparat dimilin na bazi diflubenzurona, koji nije opasan po ljude i sisare u cijelini, i nije toksičan za ptice i pčele već samo za ciljane štetočine. Rade se tri tretmana u toku godine, i to, u martu, aprilu i maju.
Deratizacija se sprovodi dva puta godišnje (maj i oktobar) na teritoriji Opštine Herceg Novi od graničnog prelaza Debeli brijeg do Kamenara, duž magistrale, kao i ul.Sava Ilića, Njegoševa, Save Kovačevića, pojas uz obalu Šetališta Pet Danica i priobalni put duž rivijere. Deratizacija obuhvata kanalizacione šahtove i sva kontejnerska mjesta na području Opštine, kao i javne zelene površine oko stambenih objekata.