grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Raspisan Javni poziv za davanje u zakup dijela poslovnog prostora MZ Kumbor

  • ponedjeljak, 01 jun 2020 10:17

Mjesna zajednica Kumbor objavila je Javni poziv za davanje u zakup dijela poslovnog prostora u svojini MZ Kumbor, na period od 3 godine, sa mogućnošću produženja.

Predmetna lokacija se daju u zakup za potrebe otvaranja kozmetičko-frizerskog SPA studija. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u predmetni poslovni prostor u Kumboru svakog radnog dana od 7-15č sa Sekretarom MZ Kumbor.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica, koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 400,00 eura na žiro račun MZ Kumbor: 510-6166-69, uz napomenu da se uplata vrši na ime „depozita za učešće na javnom nadmetanju“. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od objavljivanja javnog poziva, zaključno sa 03.06.2020.godine, do 14 časova.
Javno nadmetanje - aukcija će se održati narednog radnog dana, tačnije 04.06.2020.godine. u 11 časova u prizemlju Doma kulture u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika za nadmetanje. Nadmetanje će voditi Komisija imenovana od strane Predsjednika MZ Kumbor. Registracija učesnika će se obaviti 04.06.2020.godine u kancelariji MZ Kumbor sa početkom u 10 časova.
Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva se mogu dobiti na telefon: 031-684-800 ili neposredno u kancelariji MZ Kumbor od 07-15h.
O uslovima i detlajima javnog poziva, više u primjeru Javnog poziva.