grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

U Herceg-Novom obilježen Dan osoba sa autizmom

nas02042019Štićenici NVO “Nova šansa u Novom”, Dnevnog  centra za djecu sa smetnjama u razvoju i Dječjeg doma “Mladost”, sa učenicima OŠ “Ilija Kišić”, a uz podršku Opštine Herceg Novi, obilježili su Svjetski dan osoba sa autizmom na Trgu Nikole Đurkovića, gdje su tačno u podne pustili plave balone, kako bi simbolično ukazali da oni jesu dio našeg društva i da ih treba uključiti u sve društvene sfere.

Autizam se javlja kod 20-60 dece na 10.000 rođenih. Učestalost autizma ista je u svim sredinama, bez obzira na rasnu, nacionalnu ili etničku pripadnost, socijalni ili ekonomski status i može se desiti svakoj porodici, a četvorostruko je učestaliji kod dječaka nego kod djevojčica.
-Kao zajednica moramo biti osjetljiviji i osvješćeniji kad je svakodnevni život osoba sa autizmom i njihovih porodica u pitanju. Društvo koje je usmjereno na svakog njenog člana, društvo koje prihvata različitosti i posebnost i iz njih vuče snagu je društvo kakvom svi treba da težimo, poručila je sa glavnog gradskog trga sekretarka za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi Ana Zambelić Pištalo.

Ona je naglasila da su rana dijagnostika, tretman i uključivanje u obrazovni proces ključni za djecu sa autizmom. Tako im se pomaže da razviju svoje socijalne i komunikacijske  vještine, postanu samostalniji i vode ispunjeniji i produktivniji život.
Danas ukazujemo i na veliki problem, a to je  nedostatak obrazovnih profila u srednjim školama  na čemu bi država trebalo više da radi, poručila je Zambelić Pištalo.
Štićenicima i učenicima, ali i prisutnoj javnosti, obratila se i direktorica OŠ „Ilija Kišić“, Snežana Mirković. Ona je podsjetila da je prije osam godina Opštinska prvosepepena komisija usmjerila dvoje djece u tu školu sa dijagnozom autizma. Tadašnja uprava škole je samoincijativno otvorila odjeljenje u kojem se radilo sa djecom autističnog spektra. Nije bilo lako, ali je školska uprava istrajala.
-Danas u OŠ „Ilija Kišić“ imamo tri grupe djece iz spektra i jednu grupu djece sa lakim i umjerenim intelektualnim smetnjama. U Crnoj Gori postoji 7 škola sa integrisanim odjeljenjima, ali samo OŠ „Ilija Kišić“ ima grupe sa autističnom djecom. Djeci svakodnevno pružaju podršku 4 defektologa i 4 asistenta u nastavi. Djelimičnom inkluzijom koju ćemo intenzivirati kroz vještine, podsticaćemo na socijalnu inkluziju i poštovanje različitosti, kao i jačanje empatije kod svakog djeteta, poručila je Mirković.
Ona je potom najavila učenika škole čija je direktorica, Aleksu Miličkovića, koji je izrecitovao dio Drugarske pjesme, Pere Zupca.
„Dobar drug ti vredi više,
I od sunca i od kiše
I od šume i od hleba
dobar drug ti uvek treba“

HFestlogo

logonew1Bib

Galerija-Josip-Bepo-Benkovic-logo