logo
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Služba zaštite i spašavanja Herceg-Novi glavni učesnik štabne vježbe „Boka Bay 2017“

  • petak, 17 novembar 2017 15:11

NAsSZDan2017Predstavnici Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi bili su glavni učesnici štabne vježbe „Boka Bay 2017“, koja je završna faza aktivnosti „Razvoj nacionalnog programa vježbi“ u sklopu Državnog partnerstva sa američkom državom Mejn.

organizaciji Ministarstva odbrane Crne Gore, Vojske Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova - Direktorata za vanredne situacije, u saradnji sa Ministarstvom odbrane SAD - predstavnicima Nacionalne garde države Mejn i Kancelarije za odbrambenu saradnju SAD.

Operativni tim novske Službe zaštite i spašavanja činili su Vidak Vuković, Gamber Zoran i Igor Mareš, kao i Lidija Petrone Kolar, mačelnica Direktorata za vanredne situacije – područna jedinica Herceg Novi. Osim Opštine Herceg Novi, u vježbi su učestvovali operativni timovi službi zaštite i spašavanja opština Tivat i Kotor.

Cilj vježbe je bio provjera funkcionalnosti Operativno komunikacionog centra 112, opštinskih planova za zaštitu i spašavanje, te sagledavanje koliko su institucije i društvo spremni da reaguju u slučaju katastrofalnog zemljotresa, kako funkcioniše sistem komunikacija i koordinacija, koji su kapaciteti opština i kolika je spremnost Vojske i ostalih institucija za podršku u vanrednim situacijama.

Na štabnoj terenskoj vježbi, u simuliranim vanrednim uslovima pod šatorima i u slučaju prekida veza i komunikacija, pokazano je kako bi trebalo da postupe opština i subjekti u slučaju katastrofalnog zemljotresa u opštini Herceg Novi - jačine IX stepeni Merkalijeve skale, na četiri kilometra od mjesta Kruševice, dubine sedam kilometara.

Vježba se sastojala iz dva segmenta – postupanje neposredno nakon zemljotresa i dan poslije, te iz dijela pružanja i dostavljanja pomoći povrijeđenim i ugroženim građanima. Učesnici su vježbali pretragu terena, evakuaciju, smještaj i druge neophodne mjere, kao i sanaciju posljedica zemljotresa.

Prikazane su mape grada i Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa Opštine Herceg Novi, koji je prvi dokument te vrste u Crnoj Gori.

Naredna dva dana, 15. i 16. novembra, u Podgorici je uređena analiza vježbe, i to po sledećim stavkama: uloge i zaduženja koje bi svi subjekti u sistemu zaštite i spašavanja imale u slučaju katastrofe, inter – ministarska saradnja, saradnje između svih institucija koje se bave zaštitom i spašavanjem, komunikacija između opštinskih timova Herceg Novog, Kotora i Tivta, kao i opštinskih timova i Operativnog štaba u Podgorici, sistem veza koji bi bio aktivan u situaciji katastrofe.

„Zaključak je da su uočeni manji nedostaci na čijem će se otklanjanju raditi ubuduće i koji će pomoći boljoj pripremljenosti za vanredne situacije, a tiču se MTS koje u budućem planiranju budžeta, kako na državnom tako i na lokalnom nivou treba uzeti u razmatranje, kako bi se izvršila nabavka neophodne opreme i sredstava“, saopštili su iz Službe zaštite i spašavanja Herecg Novi. Kako navode, opšta ocjena je da su saradnja između subjekata na visokom nivou, da je komunikacija između opštinskih timova i između Operativnog centra bila jako dobra, te da je vježba bila jako uspješna i edukativna za sve učesnike.

Vježbi su prisustvovali ministar odbrane Predrag Bošković, direktor Direktorata za vanredne situacije Mirsad Mulić, sekretar za komunalne djelatnosti i ekologiju Opštine Herceg Novi Aleksandar Kovačević, pripadnici Vojske Crne Gore, Nacionalne garde države Mejn, Direktorata za vanredne situacije, Hidrometeorološkog i Zavoda za seizmologiju, službenici Uprave policije, Uprave carina, EPCG, Ekotoksikološki zavod, Planinarski savez Crne Gore, Crveni krst Crne Gore, radioamateri, Gorska služba spašavanja Crne Gore, predstavnici zdrastvenih institucija i drugih državnih institucija i organizacija.