logo
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Zabrana loženja i upotrebe vatre na otvorenom od 1. juna do 30. septembra

  • srijeda, 29 maj 2019 09:30

zgradaohnTokom naredna četiri mjeseca na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima moguće je ložiti vatru isključivo uz odobrenje i dozvolu opštinske vatrogasne jedinice.

Svi subjekti koji u navedenom periodu namjeravaju ložiti i upotrebljavati vatru na otvorenom dužni su najkasnije tri dana prije izvršenja radnje obavijestiti Vatrogasnu jedinicu Opštine Herceg-Novi, podnošenjem prijave radi dobijanja dozvole.
Pravna i fizička lica koja svojim nesavjesnim radnjama izazovu pojavu i širenje vatre kazniće se shodno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju.
Izdata je i Naredba o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara na teritoriji opštine za period od 01.06. do 30.09., kojom su svi subjekti na području Opštine Herceg-Novi dužni sprovoditi bezbjednosne mjere zaštite od požara organizovano i neprekidno, a naročito na lokalitetima i objektima gdje postoji visok rizik izbijanja požara: Luštica, park Savina, Debeli brijeg, kao i cjelokupno područje priobalnog zaleđa od Debelog brijega do Kamenara.
Naredbom su određene konkretne preventivne mjere koje su dužni da sprovedu opštinski organi, Vatrogasna jedinica, Uprava za šume, preduzeća, ustanove i druga pravna lica, kao i organi upravljanja stambenih zgrada i građani.
Naređene mjere treba striktno sprovoditi u periodu od 1. juna do 30. septembra, kada su mogućnosti izbijanja požara najviše, zbog meteroloških uslova, kao i zbog povećanog broja gostiju na teritoriji opštine.