logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Захтјев за давање сагласности на елаборат о процјени утицаја на животну средину

Уз захтјев се прилаже:

1. Три примјерка Елабората у писаној форми и један у електронском облику

2. Рјешење о утврђивању потребе процјене утицаја на животну средину за предметни пројекат

3. Доказ о уплаћеној административној такси у износу од 50,00 еура, у складу са тарифним бројем 27. Одлуке о локалним административним таксама (Сл. Лист ЦГ - општински прописи, бр/11, 29/13, 08/14)