grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Одлуке Предсједника општине

 

Поштовани посјетиоци,

на овој  страници налазе се Одлуке Предсједника општине, поређане хронолошки у оквиру године, са информацијом о датуму објављивања у Службеном листу и његовим бројем. Можете их преузети са страница Службеног листа Црне Горе - општински прописи.

 

 

 

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 26/15 oд 27.07.2015)

 • Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег-Нови

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 07/15 oд 27.02.2015, 11/15 од 06.04.2015.)

 • Одлука о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег-Нови

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 07/15 oд 27.02.2015.)

 

 • Одлука о измјени Одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана Суторина - пословна зона

         ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 18/14 од 20.06.2014)

 • Одлука о изради Измјена и допуна Урбанистичког пројекта „Лустреца 2 “ за западни дио на Луштици, Општина Херцег-Нови
 • Одлука о изради Урбанистичког пројекта „Mimosa Estate“ у Игалу

         ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 22/14 од 7.8.2014)

 • Одлука о изради Урбанистичког пројекта за хотелски комплекс „Орјен“ на Врбању
 • Oдлука о изради Локалне студије локације „Мркови – Бијела Стијена“ на Луштици
 • Одлука о изради Измјена и допуна ДУП-а „Стара Бања – Игало“ за УП122 и УП168

         ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 21/14 од 18.7.2014)

 • Одлука о изради Урбанистичког пројекта хотелски комплекс "Стара маслина" у Баошићима
 • Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Локалне студије локације "Дуглас-Бргули" на Луштици
 • Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Локалне студије локације "Капа-Добра Лука" на Луштици
 • Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Локалне студије локације "Мркови-Њивице" на Луштици
 • Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Локалне студије локације "Увала Весло" на Луштици

        (Службени лист Црне Горе - Општински прописи, број 8/2014 од 24.03.2014. године)

 • Одлука о повјеравању обављања јавне функције превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају д.о.о "Blue line" Херцег-Нови

         (Службени лист Црне Горе-Општински прописи, број 7/2014 од  12.03.2014. године)

 • Одлука о изради Локалне студије локације "Дуглас – Бргули" на Луштици

(Службени лист Црне Горе - Општински прописи, број 5/2014 од 14.2.2014. године)

 • Одлука о изради Локалне студије локације "Мркови – Њивице" на Луштици
 • Одлука о изради Локалне студије локације "УВАЛА ВЕСЛО" на Луштици
 • Одлука о изради Локалне студије локације "КАПА – ДОБРА ЛУКА" на Луштици
 • Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за Урбанистички пројекат комплекса мјешовите намјене "ВИЛДОР" у Игалу
 • Правилник о ближим условима за остваривање права на једнократну новчану помоћ и новчану помоћ коју могу остварити породица или поје­динац који се налази у стању изузетно тешке материјалне ситуације

 (Службени лист Црне Горе - Општински прописи, број 4/2014 од 7.2.2014. године)

 

 • Одлука о изради Урбанистичког пројекта за комплекс Дневног центра за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју са објектом Старе школе-Суторина

      ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 36/13 од 06.12.2013.)

 • Правилник о ближим условима за остваривање права на једнократну новчану помоћ и новчану помоћ коју могу остварити породица или појединац који се налази у стању изузетно тешке материјалне ситуације

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 29/13 од 2.10.2013.)

 • Одлука о организацији вршења повјерених послова премјештања возила
 • Одлука о укидању Одлуке о измени Одлуке о изради ДУП "Игало - од шеталишта до Његошеве и Сава Илића"
  ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 36/13 од 14.8.2013.)
 • Одлука о боји и начину означавања возила и о опреми комуналне полиције
 • Одлука о изради Урбанистичког пројекта комплекса мјешовите намјене “VILLDOR“ у Игалу

       ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 23/13 од 26.07.2013.)

 • Одлука о изради стратешке процјене утицаја на животну средину за Локалну студију локације "Сасовићи"

        ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 20/13 од 05.07.2013.)

 • Одлука о утврђивању звања и радноправном статусу савјетника предсједника Општине

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 15/13 од 16.05.2013.)

 • Одлука о изради Локалне студије локације "Сасовићи"

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 13/13 од 19.04.2013.)

 • Одлука о организацији вршења повјерених послова премјештања возила
 • Одлука о измјени Одлуке о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана за дио насеља Росе
 • Одлука о изради Локалне студије локације "Котобиљ"

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 07/13 од 15.02.2013.)

             

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 37/12 од 18.12.2012.)

("Сл.лист Црне Горе - општински прописи " , бр 37/12 od 18.12.2012.)

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 28/12 од 07.09.2012.)

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 29/12 од 24.09.2012.)

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 29/12 од 24.09.2012.)

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 29/12 од 24.09.2012.)

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 31/12 од 12.10.2012.)

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 32/12 од 29.10.2012.)

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 21/12 од 10.07.2012.)

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 20/12 од 29.06.2012.)

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 19/12 од 22.06.2012.)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 17/12 од 05.06.2012.)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 10/12 од 30.03.2012.)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 07/12 од 02.03.2012,21/12 од 10.07.2012.)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 07/12 од 02.03.2012.)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 07/12 од 02.03.2012)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 16/12 од 21.02.2012.)


("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 36/11 од 05.12.2011)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 36/11 од 05.12.2011)

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 34/11 од 18.11.2011)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 34/11 од 18.11.2011)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 30/11 од 06.10.2011)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 28/11 од 13.09.2011)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 19/11 од 16.06.2011)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 14/11 од 28.04.2011)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 10/11 од 24.03.2011)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 10/11 од 24.03.2011)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 10/11 од 24.03.2011)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 07/11 од 23.02.2011)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 07/11 од 23.02.2011)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 06/11 од 15.02.2011)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 03/11 од 19.01.2011, 14/11 од 28.04.2011)

  

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 37/10 од 10.11.2010)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 25/10 од 19.07.2010)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 23/10 од 05.07.2010)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 15/10 од 22.04.2010)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 12/10 од 29.03.2010)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 09/10 од 05.03.2010)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 09/10 од 05.03.2010)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 07/10 од 19.02.2010)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 01/10 од 04.01.2010, 20/10 од 31.05.2010)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 01/10 од 04.01.2010)