logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Поступак у вези са додјелом станова државним службеницима и намјештеницима - Катић: Судска одлука супротна Уставу и Закону, одборници доведени у заблуду

Nas0308201722Рјешење Основног суда у Херцег Новом од 27. јула ове године, којим се Општини Херцег Нови забрањује измјена Одлуке о учешћу Општине Херцег Нови у рјешавању стамбених питања државних службеника и намјештеника, представља недозвољено и незаконито поступање и уплитање судске власти у Уставом и законом гарантоване надлежности локалне самоуправе, казао је данас предсједник Општине Херцег Нови Стеван Катић.

Предсједник Општине, предсједник Скупштине општине Милош Биговић, потпредсједница Данијела Ђуровић и одборници Драган Шимрак и Јован Суботић сазвали су данас конференцију на којој су представнике медија упознали са чињеницама због којих је пар сати раније са дневног реда данашњег скупштинског засиједања повучена тачка која се тиче измјена Одлуке о учешћу Општине Херцег Нови у рјешавању стамбених питања државних службеника и намјештеника.

Како је истакао Катић, суд није надлежан да забрани Општини Херцег Нови да у редовној процедури донесе или измијени општи правни акт, који конкретно представља управну ствар.

„Уколико би оваква мјера остала на снази, то би довело до до сада незабиљежене правне ситуације - потпуно у супротности члану 8. Закона о локалној самоуправи који гласи: У вршењу послова локалне самоуправе општина је самостална и њена права не могу бити ускраћена или ограничена актима државних органа, осим у случајевима и под условима утврђеним законом, у складу са Уставом”, рекао је Катић.

Додао је да судија признаје да је зашао у надлежности органа локалне самоуправе оваквим Рјешењем, као и да је Општина уложила приговор на Рјешење и чека одлуку Вијећа Основног суда.

Мањкавости Одлуке усвојене 2016. године

Предсједник Општине се осврнуо на ситуацију у коју је локална управа доспјела доношењем наведене Одлуке 2016. године, а која није могла бити спроведена.

Предочио је недостатке које основна Одлука посједује, као чињенично стање које је утврдила актуелна власт у локалној управи:

-      Предлагач Одлуке је Одлуком обрадио питање додјеле 44 стана у предметним објектима, иако је ријеч о 48 станова који треба да буду понуђени државним службеницима. Поставља се питање која је намјена преостала четири стана.

-      Од стране Стечајног управника предузећа МБД Инвест д.о.о. у стечају Општина је обавијештена да наведена Одлука за њихову страну представља једностран акт, који није могуће реализовати на тај начин, јер је стечајни поступак у потпуности законски дефинисан, па самим тим и начин измирења потраживања. Предложени начин из наведене Одлуке по његовим наводима је недозвољен. Дакле, стечајни управник је навео да је упитна наплативост потраживања Општине Херцег Нови, која средства су била намјењена куповини стана по поменутој одлуци.

-      Постоји податак да је судија Основног суда у Херцег Новом Андрија Маројевић, који је донио привремену мјеру, једно од заинтересованих лица која су аплицирала за куповину стана по повољнијим условима у наведеним објектима, због чега је став да је исти морао бити изузет из поступања по предлогу за одређивање привремене мјере.

-      Имајући у виду да се Одлука као таква не може реализовати, процјене су да би Општина Херцег Нови могла имати значајне финансијске последице, које се цијене на износ од око 600.000 еура.

Предсједник је изразио жаљење што су због сумњивог поступка у вези са додјелом ових станова највише оштећени просвјетни радници и истакао да ће Општина настојати да нађе начин да ову групацију заштити.

„Увидом у документацију и списе предмета установљено је да је претодна власт била упозната са свим наведеним проблемима и мањкавостима поступка, али је свјесно кандидовала Одлуку о учешћу Општине Херцег Нови у рјешавању стамбених питања државних службеника и намјештеника, те тиме довела у заблуду одборнике тадашњег сазива Скупштине општине Херцег Нови“, рекао је Катић.

Ђуровић: Много елемената сумњиве природе

Потпредсједница Општине Данијела Ђуровић потврдила је да је као одборница у протеклом сазиву Скупштине у октобру учествовала у гласању првобитне Одлуке, у убијеђењу да то сасвим легалан начин да помогну радницима.

„Нико од нас није имао појма да се спекулише о већем броју станова него што је у Одлуци, да су средства која се наводе апсолутно ненаплатива. Зато смо у априлу зауставили изгласавање нове одлуке којом се спроводи Одлука из октобра. Сматрамо да ту постоји много елемената сумњиве природе и да је оно што се у суштини дешавало задовољавање одређених приватних интереса, о чему вјерујем да ће надлежни органи итекако имати посла“, поручила је Ђуровић.

Додала је и да у току радови на адаптацији зграде намијењене за потребе рјешавања стамбених питања државних службеника и намјештеника, али да немају сазнање ко их финансира, те да је врло упитно како је изабран извођач тих радова. О овим радовима актуелно руководство Општине сазнало је неформално, а колико је познато није било јавног тендера за избор извођача.