grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Јавни позив за достављање понуда за избор стратешког партнера за изградњу комплекса Аутобуске станице у Херцег Новом

  • четвртак, 19 децембар 2019 11:39

NASLOVNAbusstationОпштина Херцег Нови објављује јавни позив за избор стратешког партнера за изградњу комплекса Аутобуске станице на следећи начин:

-    Одређена је фазна изградња комплекса Аутобуске станице са пратећим саобраћајницама и прикључцима на Јадранску магистралу и пословно-тржним центром у Херцег Новом на урбанистичким парцелама УП 47, УП 48 и УП 53 у захвату ДУП-а „Игало-Баре“ (Сл.лист ЦГ-оп.проп. бр.31/11), површине цца 32.000м2, у складу са Идејним рјешењем изградње израђеним од стране „СТУДИО ГРАД“ д.о.о.Подгорица, које је саставни дио овог позива.
-    Градња комплекса је предвиђена у 3 (три) фазе.

Модел реализације пројекта је заједничка фазна изградња при чему је учешће Општине Херцег Нови: земљиште потребно за изградњу комплекса, накнада за комунално опремање грађевинског земљишта за све објекте на предметној локацији,  ревидована техничка документација за фазу 1 и 2, као и за пратеће саобраћајнице са прикључцима на Јадранску магистралу.

Учешће партнера је: изградња фазе 1 и 2 са пратећим саобраћајницама и прикључцима на Јадранску магистралу на начин да су испуњени сви услови за употребу предметних објеката, израда техничке документације и изградња фазе 3, трошкови укњижбе објекта пословно-тржног центра из фазе 3, ангажовање Надзорног органа за потребе изградње комплетног комплекса Аутобуске станице са пратећим саобраћајницама и прикључцима на Јадранску магистралу и пословно-тржним центром, као и трошкови настали по том основу.

projekat04bussПо наведеном моделу изградње, сви објекти у фази 1 и 2 као и пратеће саобраћајнице са прикључцима на Јадранску магистралу ће припасти у својину Општини Херцег Нови, док ће објекат пословно-тржног центра из фазе 3 припасти у својину партнеру.
Земљиште на коме се гради комплекс Аутобуске станице са пратећим саобраћајницама и прикључцима на Јадранску магистралу и пословно-тржним центром ће остати у имовини Општине Херцег Нови.

Партнер је у обавези да објекте из фазе 1 и 2 као и пратеће саобраћајнице са прикључцима на Јадранску магистралу изгради и достави коначан извјештај стручног надзора у року од 24 мјесеца од пријаве градње надлежном инспекцијском органу.
Партнер је дужан да објекте из фазе 3 изгради и стави у функцију у року који не може бити дужи од три године од завршетка градње објеката из претходних фаза.

Рок за подношење понуда је 90 (деведесет) дана од дана објављивања јавног позива, почев од 20. 12. 2019. године закључно са 18. 03. 2020. године, као последњим даном за подношење понуде.

Одабир најповољнијег понуђача ће спровести Комисија за спровођење поступка за избор Стратешког партнера за изградњу комплекса Аутобуске станице у року од 30 дана од истека рока за подношење понуда. Отварање понуда ће се одржати дана 25.03.2020. године у просторијама Општине Херцег Нови у 9 часова.
Понуда са највише бодова ће се сматрати најповољнијом, а понуђач прворангирани и одабрани стратешки партнер. Прворангирани понуђач је дужан да приступи закључењу уговора након добијања сагласности Скупштине општине на предлог уговора.

Детаљније о праву учешћа, општим и посебним условима, потребној документацији, начину подношења понуда и бодовању понуда можете сазнати овдје.
Ближа обавјештења по основу овог јавног позива можете добити позивом на број телефона: 031-323-044.