grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Упутство о начину рада органа и служби Општине Херцег Нови ради спријечавања инфекције изазване Корона вирусом

zgradaohnПредсједник Општине Херцег Нови донио је Упутство о начину рада органа и служби Општине Херцег Нови, а у складу са Наредбом за спровођење мјера за спријечавање инфекције изазване Корона вирусом (ЦОВИД-19) коју је 13. фебруара 2020. године донијело Министарство здравља Црне Горе.

 

Упутство гласи:  

1.    Налаже се органима и службама Општине Херцег Нови да од понедељка, 16.03.2020. године обављање послова из своје надлежности обезбједе кроз контролисани процес рада и ротирајућа дежурства.
2.    Обавезују се старјешине органа и служби Општине Херцег Нови, да одреде радна мјеста за које је неопходно обезбједите дежурство, као и запослене који ће те послове обављати, водећи при том рачуна о здравственом стању, годинама старости, породичним приликама запослених и другим околностима због којих не би смјели бити изложени повећаном ризику од обољевања.
3.    Служба Комуналне полиције и инспекцијског надзора и Служба заштите и спасавања послове из своје надлежности обављаће редовно.
4.    Препоручује се јавним службама чији је оснивач Општина Херцег Нови да послове из своје надлежности обезбједе кроз контролисани процес рада и ротирајућа дежурства.
5.    Препоручује се грађанима Општине Херцег Нови да о својим правима и обавезама и заштити својих интереса које остварују пред органима Општине Херцег Нови се информишу путем е-маил адреса свих органа и служби које су објављење на званичном сајту Општине Херцег Нови или путем позива на телефон Општине Херцег Нови – централа 031 321 052.
6.    Грађански биро Општине Херцег Нови ће радити од 08 до 15 часова, придржавајући се мјера из овог Упуства, с тим што ће се посебно водити рачуна о броју странака које се могу примити  у службене просторије на начин да истовремено у просторији не може бити више од три странке.
7.    Ово Упуство ступа на снагу даном доношења.

Упутство (.pdf)