grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Јавни позив за достављање понуда за избор стратешког партнера за изградњу комплекса Аутобуске станице у Херцег Новом

naslovnabusstation2020Општина Херцег Нови објављује јавни позив за избор стратешког партнера за изградњу комплекса Аутобуске станице на следећи начин:

•    Одређена је фазна изградња комплекса Аутобуске станице са пратећим саобраћајницама и прикључцима на Јадранску магистралу и пословно-тржним центром у Херцег Новом на урбанистичким парцелама УП 47, УП 48 и УП 53 у захвату ДУП-а „Игало-Баре“ (Сл.лист ЦГ-оп.проп. бр.31/11), површине цца 32.000м2, у складу са Идејним рјешењем изградње израђеним од стране „СТУДИО ГРАД“ д.о.о.Подгорица, које је саставни дио овог позива.
•    Градња комплекса је предвиђена у 3 (три) фазе.

Модел реализације пројекта је заједничка фазна изградња. По наведеном моделу изградње, сви објекти у фази 1 и 2 као и пратеће саобраћајнице са прикључцима на Јадранску магистралу ће припасти у својину Општини Херцег Нови, док ће објекат пословно-тржног центра из фазе 3 припасти у својину партнеру, стоји у Јавном позиву који је расписала Комисија за спровођење поступка за избор стратешког партнера за изградњу комплекса Аутобуске станице у Херцег Новом.

Рок за подношење понуда је 120 дана  од дана објављивања јавног позива, тачније од 04.05.2020. године закључно са 31.08.2020. године, као последњим даном за подношење понуде.

Одабир најповољнијег понуђача ће спровести Комисија за спровођење поступка за избор
Стратешког партнера за изградњу комплекса Аутобуске станице у Херцег Новом, у року од 30 дана од истека рока за подношење понуда. Отварање понуда ће се одржати дана 07.09.2020. године у просторијама Општине Херцег Нови у 9 часова, на ком отварању могу присуствовати понуђачи или њихови пуномоћници.  

Више детаља о моделу реализације пројекта, учешћу Општине и партнера, временском оквиру, начину бодовања, потребној документацији и начину подношења можете погледати у тексту Јавног позива.

Документацијa (.pdf)

Ближа обавјештења по основу овог јавног позива се могу добити на телефон: 031-323-044.

projekat02 resize-795x420projekat07 resize