logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Друга редовна сједница СОХН 3. августа

NasSkup29062017Предсједник Скупштине општине Херцег Нови Милош Биговић заказао је другу редовну сједницу Скупштине општине за 03. август 2017. године (четвртак) у великој сали, са почетком у 8.30 часова.

Предложени дневни ред је следећи:

 1. Предлог Одлуке о Завршном рачуну Буџета општине Херцег Нови за 2016. годину.
 2. Предлог Одлуке о задужењу Општине Херцег Нови.
 3. Предлог Одлуке о зарадама локалних функционера Општине Херцег Нови.
 4. Предлог Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Херцег Нови.
 5. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о одређивању накнада за рад одборника и других лица које бира и именује Скупштина општине Херцег Нови.
 6. Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о учешчу Општине Херцег Нови у рјешавању стамбених питања државних службеника и намјештеника.
 7. Предлог Одлуке о доношењу Детаљног урбанистичког плана НЕМИЛА-пословна зона.
 8. Предлог Одлуке о доношењу измјена и допуна ДУП-а “Блаца-Јошица” за кат.парцеле 351,352,353/1 и 353/2 К.О. Јошица.
 9. Предлог Одлуке о усвајању Плана управљања комуналним и неопасним грађевинским отпадом за период од 2016-2020. године на територији Општине Херцег Нови.
 10. Предлог Одлуке о продаји катастарске парцеле бр.346/2 КО Суторина ради комплетирања урбанистичке парцеле.
 11. Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о оснивању “Паркинг сервис” Херцег Нови ДОО Херцег Нови.
 12. Предлог Одлуке о измјени Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу “Спортски центар Игало”- Игало.
 13. Предлог Одлуке о одређивању одборника који присуствују закључењу брака.
 14. Програм рада ДОО “Комунално стамбено”Херцег Новиза 2017. годину.
 15. Извјештај о раду за 2016. годину ДОО ”Чистоћа” Херцег Нови са Финансијским извјештајем за 2016. годину и Програмом рада ДОО “Чистоћа” Херцег Нови за 2017. годину са Финансијским планом за 2017. годину.
 16. Извештај о раду за 2016. годину ЈУ “Градска библиотека и читаоница” Херцег Нови, Извјештај прихода и расхода за период 01.01. до 31.12.2016. године, Програм рада за 2017. годину са ФИнансијским планом за 2017. годину.
 17. Извјештај о раду ЈУ “Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју” за 2016. годину са Финансијским извјештајем за 2016. годину.
 18. Извјештај о раду ЈУК”Херцег фест” Херцег Нови за 2016. годину са Финансијским извјештајем за 2016. годину и План рада ЈУК”Херцег фест” Херцег Нови за 2017. годину.
 19. Извјештај о раду за 2016. годину ЈУ”Градски музеј Мирко Комненовић и Галерија Јосип Бепо Бенковић”, Финансијски извјештај за 2016. годину са Планом и Програмом рада ЈУ “Градски музеј Мирко Комненовић и Галерија Јосип Бепо Бенковић” Херцег Нови за 2017. годину.
 20. Избор и именовања.
 21. Одборничка питања и одговори.

Материјал за сједницу можете преузети овдје.

Засиједање можете пратити уживо на Радију Херцег-Нови (90 и 102,7 МHz).