logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Завршена друга редовна сједница СОХН: Усвојено 13 одлука

Nasskup03082017На данас одржаној, другој редовној сједници Скупштине општине Херцег Нови одборници су усвојили низ тачака, међу којима и Предлог Одлуке о зарадама локалних функционера и Предлог Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника.

Усвојени су и: Предлог Одлуке о задужењу Општине Херцег Нови, Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о одређивању накнада за рад одборника и других лица које бира и именује Скупштина општине Херцег Нови, Предлог Одлуке о одређивању мјесечне накнаде за закуп просторија за рад клубова одборника.

Већина одборника гласала је и за:

Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката;

Предлог Одлуке о доношењу Детаљног урбанистичког плана НЕМИЛА-пословна зона;

Предлог Одлуке о доношењу измјена и допуна ДУП-а “Блаца-Јошица” за кат.парцеле 351,352,353/1 и 353/2 К.О. Јошица;

Предлог Одлуке о продаји катастарске парцеле бр.346/2 КО Суторина ради комплетирања урбанистичке парцеле.

Једногласно је усвојен Предлог Одлуке о усвајању Плана управљања комуналним и неопасним грађевинским отпадом за период од 2016-2020. године на територији Општине Херцег Нови.

Одборници су дали глас и Информацији о пожарима на Луштици и Пријевору у периоду од 15.07.2017. године до 25.07.2017. године.

skup03082017Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о оснивању “Паркинг сервис” Херцег Нови ДОО Херцег Нови, Предлог Одлуке о измјени Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу “Спортски центар Игало”- Игало и Предлог Одлуке о одређивању одборника који присуствују закључењу брака такође су добили зелено свијетло.

Предсједник Општине Херцег Нови Стеван Катич затражио је да се са дневног реда повуче Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о учешчу Општине Херцег Нови у рјешавању стамбених питања државних службеника и намјештеника.

Већинску подршку у локалном парламенту нису добили:

Предлог Одлуке о Завршном рачуну Буџета општине Херцег Нови за 2016. годину; Програм рада ДОО “Комунално стамбено”Херцег Нови за 2017. годину;

Извјештај о раду техничког сектора ДОО “Водовод и канализација” са Финансијским извјештајем за 2016. годину и Извјештајем независног ревизора;

Извјештај о раду ЈУК ”Херцег фест” Херцег Нови за 2016. годину са Финансијским извјештајем за 2016. годину и План рада ЈУК ”Херцег фест” Херцег Нови за 2017. годину;

Извјештај о раду за 2016. годину ЈУ ”Градски музеј Мирко Комненовић и Галерија Јосип Бепо Бенковић”, Финансијски извјештај за 2016. годину са Планом и Програмом рада ЈУ “Градски музеј Мирко Комненовић и Галерија Јосип Бепо Бенковић” Херцег Нови за 2017. годину.

У оквиру тачке Избор и именовања усвојени су сви предлози рјешења о разрјешењу и именовању чланова скупштинских одбора, Рјешење о именовању Општинске изборне комисије,

Рјешења о именовању Жирија за додјелу награда и Повеље Општине Херцег Нови, као и сви предлози рјешења именовању чланова одбора директора предузећа и установа чији је оснивач Општина.

Већинску подршку нису добила само два предлога у оквиру ове тачке - Предлог Рјешења о давању сагласности на Рјешење потпредсједника Општине Херцег Нови о именовању извршног директора “Комунално стамбено” ДОО Херцег Нови и Предлог Рјешења о давању сагласности на Одлуку Одбора директора “Спортски центар Игало”- Игало о избору извршног директора.